ใช้บริการมา

อัปเดตครั้งล่าสุด: 01 / 01 / 2023

โปรดตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้ (“ข้อกำหนด”) อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้ CryptoChipy (“เว็บไซต์”) ซึ่งจัดการโดย CryptoChipy การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์แสดงว่าคุณรับทราบข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณไม่ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์

1. การใช้งานเว็บไซต์

1.1. คุณสมบัติ: เพื่อเข้าร่วมกับข้อตกลงนี้ คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและมีความสามารถทางกฎหมาย

1.2. บัญชีผู้ใช้: หากคุณเลือกที่จะสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลรับรองบัญชีของคุณ คุณมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน

1.3. กิจกรรมต้องห้าม: ห้ามใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อโกงโดยเด็ดขาด กิจกรรมที่อาจขัดขวางหรือขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการในเครือก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกัน

2. เนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญา

2.1. การเป็นเจ้าของเนื้อหา: เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อความ กราฟิก รูปภาพ และวัสดุอื่น ๆ เป็นของหรือได้รับอนุญาตจาก CryptoChipy และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

2.2. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น: การส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นไปยังเว็บไซต์ทำให้ CryptoChipy ได้รับใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด ทั่วโลก และไม่มีค่าลิขสิทธิ์เพื่อใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง และแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว

3. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือจัดการโดย CryptoChipy เราปฏิเสธการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่า CryptoChipy จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออ้างว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่าน เว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

4 คำปฏิเสธ

4.1. ไม่มีการรับประกัน: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เราไม่รับประกัน รับรอง หรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา

4.2. ความรับผิดชอบต่อการพนัน: CryptoChipy ไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมการพนันของคุณ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องเล่นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบกฎหมายและข้อบังคับในเขตอำนาจศาลของคุณ

5. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเรา การแก้ไขทั้งหมดจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

6 ข้อมูลติดต่อ

หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราผ่านทางหน้าติดต่อของเรา